Plastyka

Pra­ce uczniów kla­sy VI i VII:

dav

dav

dav

dav

dig

dig

dig

dav

Pra­ce uczniów kla­sy V:

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Malar­stwo naskal­ne w wyko­na­niu uczniów kla­sy IV: