Kontakt

Adres szkoły:
Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Kocie­rzu Mosz­cza­nic­kim
ul. Beskidz­ka 56
34–321 Łęka­wi­ca
Telefon/fax:
33 865 17 57
E-mail:
sp.kocierz@op.pl