Stołówka szkolna

JADŁOSPIS – OBIADY

SZKOŁA PODSTAWOWA:

27.01.

Spa­ghet­ti z sosem bolo­ne­ze

(1,2,3)

28.01.

Pierś z kur­cza­ka w cie­ście nale­śni­ko­wym, ziem­nia­ki, surów­ka z sała­ty, pomi­do­ra i śmie­ta­ny

(1,2,3)

29.01.

Rolad­ki scha­bo­we z warzy­wa­mi w sosie pie­cze­nio­wym, kasza wiej­ska i sałat­ka szwedz­ka

(1,2)

30.01.

Ryż z jabł­ka­mi

(1,2,3)

31.01.

Ryba panie­ro­wa­na, ziem­nia­ki, surów­ka z kiszo­nej kapu­sty, mar­chew­ki i jabł­ka

(1,2,3,4)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

27.01.

Spaghetti z sosem boloneze

(1,2,3)

28.01.

Pierś z kurczaka w cieście naleśnikowym, ziemniaki, surówka z sałaty, pomidora i śmietany

(1,2,3)

29.01.

Zupka kartoflanka z mięskiem

(1,2)

30.01.

Ryż z jabłkami

(1,2,3)

31.01.

Ryba panierowana, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, marchewki i jabłka

(1,2,3,4)