Plan zajęć

Kla­sa I
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 zaję­cia WF reli­gia g.dysp.dyr. zaję­cia
2 8:55–9:40 zaję­cia reli­gia WF zaję­cia zaję­cia
3 9:50–10:35 zaję­cia zaję­cia j. angiel­ski zaję­cia zaję­cia
4 10:45–11:30 j. angiel­ski zaję­cia zaję­cia zaję­cia WF
5 11:50–12:35 zaję­cia zaję­cia infor­ma­ty­ka
Kla­sa II
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 WF zaję­cia reli­gia zaję­cia zaję­cia
2 8:55–9:40 zaję­cia reli­gia j. angiel­ski zaję­cia zaję­cia
3 9:50–10:35 zaję­cia zaję­cia zaję­cia infor­ma­ty­ka zaję­cia
4 10:45–11:30 zaję­cia zaję­cia zaję­cia WF g.dysp.dyr.
5 11:50–12:35 j. angiel­ski WF zaję­cia
Kla­sa III
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 WF zaję­cia zaję­cia zaję­cia g.dysp.dyr.
2 8:55–9:40 zaję­cia zaję­cia zaję­cia zaję­cia zaję­cia
3 9:50–10:35 zaję­cia zaję­cia zaję­cia zaję­cia zaję­cia
4 10:45–11:30 zaję­cia reli­gia reli­gia WF zaję­cia
5 11:50–12:35 WF j. angiel­ski j. angiel­ski
Kla­sa V
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 mate­ma­ty­ka j.polski j. angiel­ski j. angiel­ski g.dysp.dyr.
2 8:55–9:40 histo­ria bio­lo­gia j.polski l.wychow. j.polski
3 9:50–10:35 j. angiel­ski pla­sty­ka histo­ria WF j.polski
4 10:45–11:30 j.polski mate­ma­ty­ka WF mate­ma­ty­ka geo­gra­fia
5 11:50–12:35 WF reli­gia reli­gia infor­ma­ty­ka mate­ma­ty­ka
6 12:45–13:30 muzy­ka tech­ni­ka WF
Kla­sa VI
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 g.dysp.dyr. histo­ria WF j.polski
2 8:55–9:40 mate­ma­ty­ka muzy­ka reli­gia mate­ma­ty­ka j. angiel­ski
3 9:50–10:35 j.polski reli­gia j.polski j.polski l.wychow.
4 10:45–11:30 histo­ria j.polski j. angiel­ski j. angiel­ski mate­ma­ty­ka
5 11:50–12:35 infor­ma­ty­ka bio­lo­gia WF pla­sty­ka WF
6 12:45–13:30 WF mate­ma­ty­ka geo­gra­fia
7 13:40–14:25 tech­ni­ka
Kla­sa VII
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 bio­lo­gia reli­gia j.polski g.dysp.dyr. che­mia
2 8:55–9:40 j. angiel­ski muzy­ka geo­gra­fia j.polski bio­lo­gia
3 9:50–10:35 mate­ma­ty­ka j.polski reli­gia j. angiel­ski geo­gra­fia
4 10:45–11:30 infor­ma­ty­ka j. angiel­ski fizy­ka histo­ria j.polski
5 11:50–12:35 histo­ria mate­ma­ty­ka j. nie­miec­ki pla­sty­ka j. nie­miec­ki
6 12:45–13:30 j.polski che­mia mate­ma­ty­ka mate­ma­ty­ka fizy­ka
7 13:40–14:25 WF WF l.wychow. WF
8 14:35–15:20 WDŻ WF
Kla­sa VIII
ponie­dzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
1 8:00–8:45 histo­ria reli­gia g.dysp.dyr. fizy­ka
2 8:55–9:40 che­mia j.polski mate­ma­ty­ka j. angiel­ski geo­gra­fia
3 9:50–10:35 mate­ma­ty­ka bio­lo­gia reli­gia infor­ma­ty­ka WOS
4 10:45–11:30 mate­ma­ty­ka che­mia histo­ria j.polski j. angiel­ski
5 11:50–12:35 j.polski j. angiel­ski fizy­ka j.polski j.polski
6 12:45–13:30 j.polski mate­ma­ty­ka j. nie­miec­ki WOS j. nie­miec­ki
7 13:40–14:25 WF WF WDŻ WF
8 14:35–15:20 WF